Majutusteenuse tingimused
Temm Capital OÜ (edaspidi Maia Residents ) pakub majutusteenust Pärnus, aadressil Mai 27c ja Mai 27d.

Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad külalise ja Maia Residentsi vahel, Maia Residentsi teenuste pakkumisel ning online broneeringuid tehes. Tingimused kajastavad kõiki broneerimise ja majutumisega seotud protsesse. Tingimustes kajastamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.
Broneeringu tegemisega kinnitab külaline, et on tutvunud ja aktsepteerinud käesolevaid Tingimusi, mis on saadaval Maia Residentsi kodulehel.

1. SISSEJUHATUS
1. Maia Residentsi majutusteenuseid saavad broneerida 18-aastased ja vanemad, õigus-ja teovõimelised füüsilised isikud ja juriidilised isikud. Maia Resdentsil on õigus broneering tühistada, kui selgub, et broneeringu teinud külaline ei vasta Tingimustes toodud nõuetele.
2. Külaline nõustub Tingimustega broneeringut tehes, ilma vastava nõusolekuta ei ole võimalik tube broneerida.
3. Pakutava külaliskorteri kirjeldus, hinnad ja saadaolevad kuupäevad on näidatud broneerimisprotsessis broneeringut tehes.
4. Külalise jaoks siduv Tingimuste versioon on see, mis kehtis broneeringut tehes ning oli avaldatud Maia Residentsi veebilehel.

2. BRONEERINGUD
1. Külaline teeb broneeringu Maia Residentsi veebilehel või Maia Residentsi teenuseid vahendava teenusepakkuja veebilehel, valides soovitud majutusteenuse.
2. Külaline kinnitab, et ta on teadlik olemasolevate teenuste olemusest, eesmärgist ja broneerimisviisidest ning on saanud vajalikku ja/või täiendavat teavet, mis on vajalik broneeringu tegemiseks.
3. Veebilehel saab külaline broneerida tube isiklikuks otstarbeks, suuremate grupibroneeringute puhul palume ühendust võtta Maia Residentsi e-maili teel info@maia.ee.
4. Külaline kinnitab, et on tutvunud valitud teenustega ning nende sobivusega külalise vajadustele.
5. Broneering loetakse külalise poolt esitatuks broneerimisprotsessi lõpus.
6. Külalised saavad broneeringuid teha kasutades veebivormi www.maia.ee kodulehel või läbi Maia Residentsi teenuseid vahendava teenusepakkuja.
7. Broneering loetakse kinnitatuks pärast seda, kui külalisele on Maia Residentsilt laekunud broneeringu kinnitus.
8. Enne broneeringut peavad külalised täitma broneerimisvormi kõik nõutud väljad.
9. Külaline kinnitab esitatud andmete õigsust ja korrektsust.

3. BRONEERINGU KINNITAMINE
1. Maia Residents kinnitab broneeringu, saates külalise poolt esitatud e-maili aadressile broneeringukinnituse.
2. Broneeringukinnitus kajastab tellitud teenuseid, hindasid, hindadele kehtivaid müügitingimusi, broneeringu tegemise kuupäeva, hotelli kontaktandmeid.

4. TÜHISTAMINE JA MUUDATUSED BRONEERINGUTES

 1. Broneeringut on võimalik tühistada 14 päeva enne saabumise kuupäeva, saates sellekohase teate Maia Residentsi e-posti aadressile info@maia.ee. Sellisel juhul tagastab Maia Residents ettemakstud summa täies ulatuses 7 päeva jooksul alates Kliendilt saadud tühistamisteate kättesaamisest. Pangamakse tagastatakse  samale kontole, millelt broneeringusumma laekus. Tühistades broneeringu kuni 14 päeva enne saabumise kuupäeva, tagastab Maia Residents saadud ettemaksust 100% Lühema etteteatamise korral ettemaksu ei tagastata.
 2. Broneeringu muutmine ja raha tagastamine. Broneeringu muutmiseks tuleb Maia Residentsi e-posti aadressile info@maia.ee saata sellekohane teade. Broneeringut on võimalik muuta kuni 14 päeva enne saabumise kuupäeva. Sellest hilisem broneeringu muutmine on kehtetu ja ettemaksu ei tagastata. Broneeringu muutmisel tuleb arvestada, et muutunud võivad olla nii külaliskorteri hind kui Kliendile sobiva külaliskorteri saadavus. Tasuta on broneeringut võimalik muuta 14 päeva enne saabumise kuupäeva.
 3. Kui külaline tühistab peatumise ajal oma broneeringu enne peatumise lõppu, siis raha ei tagastata.
 4.  Maia Residents ei võta deposiiti, kuid jätab omale õiguse kahjustatud toa või lõhutud asjade puhul võtta külastaja esitatud pangakaardilt vastava summa kompensatsiooniks toa korda seadmise eest.
 5. Check-in toimub Maia Residentsis alates kell 15.00.
 6. Check-out Maia Residentsis on keskpäeval (12.00) ja külalised peavad külaliskorteri vabastama oma broneeringu lõppemise päeval enne keskpäeva. Kui külaline ei lahku enne check-out aega on Maia Residentsil õigus võtta külalise maksekaardilt tasu lisa öö eest.
 1. Kõik broneeringud on isiklikud ning neid ei saa edasi anda ühelegi teisele isikule ei tasuta ega tasu eest.

5. PEATUMINE
1. Külalised kinnitavad, et nad kasutavad tube heaperemehelikult ja vastutustundlikult. Avaliku korra rikkumine, Maia Residentsi vara kahjustamine, teise Maia Residentsi külastajate häirimine jmt ebasobiv käitumine võib tuua kaasa külalise välja viskamise hotellist ilma kompensatsiooni või kasutamata ööde eest raha tagastamata. Külaline peab tasuma võimalike rikutud esemete või muu tekitatud kahju eest.
3. Kõik Maia Residentsi külaliskorterid on suitsuvabad. Suitsetamise keelu rikkumise trahv on 300 eurot. Lisaks on hotellil õigus võtta külaliselt toa puhastamise ja lõhnade neutraliseerimise kulud.
4. Lemmikloomad on lubatud ainult osades külaliskorterites, täpsemat infot saab e-maili aadressil info@maia.ee.

6. VASTUTUS
1. Maia Residentsi veebilehel kuvatud fotod on illustratiivsed. Maia Residentsi külaliskorteritest esitatud pildid on võimalikult tõepärased, kuid erinevusi võib esineda seoses muudatustega mööblis, aksessuaarides või seoses renoveerimisega.
2. Veebilehel kuvatud hüperlingid võivad suunata teiste teenusepakkujate veebilehtedele. Maia Residentsi ei vastuta selliste veebilehtede sisu ega pakutud teenuste kvaliteedi eest.
3. Maia Residentsi on õigus tühistada külalise broneering, kui broneering ja/või makse, mis on ebaõige, ebatäielik või petturlik ning on külalise poolt põhjustatud, toob kaasa tellimuse tühistamise külastaja kulul, ilma et see piiraks külalise vastu algatatud tsiviil- või kriminaalmenetlust.
4. Kõik hotelli vastu suunatud kaebused ja ettepanekud palume esitada kirjalikult hotelli e-maili aadressil info@maia.ee.

7. HINNAD
1. Broneeritud teenuste hinnad kuvatakse enne broneerimist ning broneerimisprotsessis.
2. Näidatud hinnad kehtivad valitud kuupäevadel, külaliskorteris ja inimeste arvuga.
3. Külalisele kuvatud hinnad on Eurodes sisaldades kõiki makse ning kehtivad ainult valitud perioodil veebilehel www.maia.ee.
4. Kui makse sooritatakse teises valuutas kui Euro on vahetuskursside kulu külalise kanda.
5. Kõigi broneeringute eest tasutakse eurodes (EUR).
6. Hind ei sisalda lisateenuseid, kui broneerides ei ole märgitud teisiti. Hind ei sisalda hommikusööki.
7. Hinnad sisaldavad broneeringu tegemise päeval kehtivaid makse. Igasugune muudatus kehtivates maksudes muudab automaatselt majutusteenuse hindasid, sh juba kinnitatud ja/või tasutud broneeringute puhul.
8. Broneeringukinnituses näitab Maia Residents alati tellimuse koguhinda.

8. MAKSED

 1. Kliendi poolt Maia Residentsi broneerimise keskkonna vahendusel ostetud teenuse/ toote eest tuleb tasuda kogu valitud teenuse maksumus. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide teenusepakkuja poolt broneerimise keskkonna kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.
 2.  Broneeringut tehes annab külaline tellimuse garanteerimiseks oma panga andmed – kaardi number, kehtivusaeg (kaart peab kehtima peatumise ajal) ja turvakood – läbi SEB maksekeskkonna. Hotellil on õigus kontrollida kaardi kehtivust, et välistada kaardipettuseid.
 3. Maksed debiteeritakse broneeringu teostamise ajal.
 4. Juhul kui külaline hotelli ei ilmu (külaline ei tühista tellimust, kuid ei saabu broneeringu alguskuupäeval), siis ettemakstud summat ei tagastata.
 5. Maia Residents on valinud SEB turvalise maksekeskkonna oma internetimaksete teenusepakkujaks. Külalise maksekaardi valideerimise viib läbi SEB. Maksekaarte võidakse tagasi lükata erinevatel põhjustel: varastatud või blokeeritud kaart, limiit ületatud, sisestamise viga vmt. Juhul kui maksega esineb probleeme peab külaline võtma ühendust nii Maia Residentsi kui oma pangaga, et kinnitada tellimus ja maksemeetod.
 6. Ettemakse ajal debiteeritakse külalise maksekaardilt majutuse maksumus, peatumisega seotud maksud ja külalise poolt valitud lisateenuste maksumus.
 7. Vahetult pärast ülekande või kaardimakse sooritamist peab klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“.

9. PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE
1. Maia Residentsi veebilehte kasutades ning broneeringut tehes töötleb Maia Residents külalise isikuandmeid Privaatsuspoliitikas sätestatud korras.
2. Maia Residentsi IT-süsteemides säilitatavaid arvutipõhiseid dokumente käsitletakse osapoolte vahelise suhtluse, tellimuste ja maksete tõendina.

10. PRIVAATSUSPOLIITIKA

Klientide parimaks teenindamiseks ja lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab, avaldab, edastab ja talletab Maia Residents klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

Online broneerimise keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele.

Maia Residents ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, sünniaeg, e-posti aadress).

Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. SEB E-äri makselahendus hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist.

AS SEB Pank on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele. Juhul kui (Temm Capital OÜ-l) tekib vajadus tellimuse tühistamiseks, muutmiseks või raha tagastamiseks tingimustes toodud juhtudel ja ulatuses, siis tagastatakse Ostjale tasutud summa SEB E-äri makselahenduse turvalises keskkonnas.

Maia reisdents kasutab kogutud isikuandmeid, pakkumaks kliendile parimat teenust. Maia Residents vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad Maia Residentsi isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on Maia Residents, e-posti aadress info@maia.ee.

Muude andmete kogumine – kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (brauseri versioon, keele eelistus, asukoht, lehel viibitud aeg jne) ja mida käsitleme kui üldistatud klienditegevuste käitumist Maia Residentsi broneerimismootoris. Need andmed koondatakse ja kasutatakse broneerimismootori teenuse/toote täiendamiseks.

Maia Residents säilitab isikuandmeid kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks, aga mitte kauem kui 7 aastat peale teie tellimusel märgitud lahkumise kuupäeva. Temm Capital OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning Temm Capital OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja AS SEB Pangale. Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on kliendil õigus igal ajal nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Andmete muutmiseks/täiendamiseks või eemaldamiseks palume võtta ühendust Mia Residents e-postil info@maia.ee.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused – broneerimismootorit kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest Maia Residentsi kodulehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-postil info@maia.ee.

11. VÄÄRAMATU JÕUD
1. Vääramatu jõud on igasugune ettenägematu ja ületamatut laadi sündmus, mis ei ole lepinguosaliste kontrolli all ja mis takistab külalisel või Maia Residentsil täita kõiki või osaliselt lepingus sätestatud kohustusi.
2. Kumbki pool ei ole vastutav teise poole ees vääramatu jõu esinemisest tulenevate kohustuste rikkumise eest. Vääramatu jõud peatab poolte jaoks vastastikuste kohustuste täitmise ja iga pool kannab sellest tulenevad kulud.

12. TINGIMUSTE MUUTMINE JA KOHALDATAV ÕIGUS
Kõik külalise ja Maia Residentsi vahelise broneeringu ja peatumisega seotud kaebused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe puudumisel on külastajal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole. Kaebuste ja küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
Maia Residents võib käesolevaid Tingimusi igal ajal muuta ja/või täiendada. Sellisel juhul avaldab Maia Residentsi veebilehel Tingimuste uue versiooni, mis kehtib koheselt, välja arvatud broneeringud, mis tehti enne tingimuste avaldamise kuupäeva, mille jaoks kehtivad broneeringu tegemise hetkel kehtinud Tingimused.

 

Ettevõtte juriidiline nimi: TEMM Capital OÜ
Reg.nr: 14635647
Aadress: Puusepa tee 4, Kumna küla Harku vald Harjumaa 76614
Panga nimi: SEB Pank
IBAN kood:  EE441010220277720226
SWIFT kood: EEUHEE2X
Telefon: +372 5646 1000
E-mail: info@maia.ee
Kodulehekülg: https://www.maia.ee

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma saan broneeringut muuta või tühistada?

Tellimuse kinnitamise ja tühistamise tingimused: tellimuse tegemise hetkel broneeritakse Teie pangakontolt või pangakaardilt kogu majutuse maksumus. Broneeringut on võimalik tühistada 60 päeva enne saabumise kuupäeva, saates sellekohase teate Hotelli e-posti aadressile info@maia.ee. Sellisel juhul tagastab Maia Resident ettemakstud summa täies ulatuses 7 päeva jooksul alates Kliendilt saadud tühistamisteate kättesaamisest. Pangamakse tagastatakse samale kontole, millelt broneeringusumma laekus.. Tühistades broneeringu 30 päeva enne saabumise kuupäeva, tagastab Hotell saadud ettemaksust 50%. Lühema etteteatamise korral ettemaksu ei tagastata. Broneeringu muutmine ja raha tagastamine: Broneeringu muutmiseks tuleb Hotelli e-posti aadressile info@maia.ee saata sellekohane teade. Broneeringut on võimalik muuta 60 päeva enne saabumise kuupäeva. Sellest hilisem broneeringu muutmine on kehtetu ja ettemaksu ei tagastata. Broneeringu muutmisel tuleb arvestada, et muutunud võivad olla nii külaliskorteri hind kui Kliendile sobiva külaliskorteri saadavus. Tasuta on broneeringut võimalik muuta 60 päeva enne saabumise kuupäeva. Kui külaline tühistab peatumise ajal oma broneeringu enne peatumise lõppu, siis raha ei tagastata.

Mitu inimest mahub külaliskorterisse?

Külaliskorter on mõeldud 6-le inimesele.

Kuidas toimub majutuspäeval sisseregistreerimine?

Saabumine ja lahkumine: külaliskorter on Teie kasutuses saabumispäeval alates kella 15.00-st kuni lahkumispäeval kell 12.00-ni. Öörahu on kell 23.00 – 07.00. Kõikides külaliskorterites on paindlik võtmevaba sissepääs. Iseteenindussüsteem võimaldab külalistel saabuda nendele sobival ajal. Check-out Maia Residentsis on keskpäeval (12.00) ja külalised peavad külaliskorteri vabastama oma broneeringu lõppemise päeval enne keskpäeva. Kui külaline ei lahku enne check-out aega on Maia Residentsil õigus võtta külalise maksekaardilt tasu lisa öö eest.

Kas lemmikloomad on Maia Residentsis lubatud?

Lemmikloomad on lubatud ainult osades külaliskorterites, täpsemat infot saab e-maili aadressil info@maia.ee.

KONTAKT

Võtke ühendust