Privaatsuspoliitika

Klientide parimaks teenindamiseks ja lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab, avaldab, edastab ja talletab Maia Residents klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele.

 

Online broneerimise keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele.

 

Maia Residents ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

 

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, sünniaeg, e-posti aadress).

 

Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. SEB E-äri makselahendus hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist.

 

AS SEB Pank on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele. Juhul kui (Temm Capital OÜ-l) tekib vajadus tellimuse tühistamiseks, muutmiseks või raha tagastamiseks tingimustes toodud juhtudel ja ulatuses, siis tagastatakse Ostjale tasutud summa SEB E-äri makselahenduse turvalises keskkonnas.

 

Maia reisdents kasutab kogutud isikuandmeid, pakkumaks kliendile parimat teenust. Maia Residents vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad Maia Residentsi isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on Maia Residents, e-posti aadress info@maia.ee.

 

Muude andmete kogumine – kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (brauseri versioon, keele eelistus, asukoht, lehel viibitud aeg jne) ja mida käsitleme kui üldistatud klienditegevuste käitumist Maia Residentsi broneerimismootoris. Need andmed koondatakse ja kasutatakse broneerimismootori teenuse/toote täiendamiseks.

 

Maia Residents säilitab isikuandmeid kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks, aga mitte kauem kui 7 aastat peale teie tellimusel märgitud lahkumise kuupäeva. Temm Capital OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning Temm Capital OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja AS SEB Pangale. Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on kliendil õigus igal ajal nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Andmete muutmiseks/täiendamiseks või eemaldamiseks palume võtta ühendust Mia Residents e-postil info@maia.ee.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused – broneerimismootorit kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest Maia Residentsi kodulehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-postil info@maia.ee.